فناوری اطلاعات در بودجه ۱۴۰۲؛

افزایش تعرفه واردات گوشی صرف میکروالکترونیک می شود

افزایش تعرفه واردات گوشی صرف میکروالکترونیک می شود لینک بگیر: بر طبق لایحه بودجه 1402 قرار شد افزایش تعرفه واردات گوشی صرف توسعه میکروالکترونیک شود. همین طور دستگاههای اجرائی ملزم به اختصاص بودجه به امنیت سایبری شدند.


به گزارش لینک بگیر به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از طرف رییس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه، کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی شامل بخشودگی مالیاتی شدند. بخشودگی مالیاتی کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی برمبنای تبصره ۶ - عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند ط آمده است: ط - در امتداد پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا آخر سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، بصورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشوگی می شود. همین طور هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و رسانه های اجتماعی خارجی مشمول گرفتن مالیات است. بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. الزام ۲۰ درصد ارائه خدمات منتخب دولتی و غیردولتی پنجره ملی خدمات هوشمند همین طور در بند ج تبصره ۷ - صنعت، معدن و ارتباطات (بخش اول احکام یکساله) به موضوع پنجره ملی خدمات هوشمند پرداخته شده است. بر طبق این بند ۲۰ درصد خدمات دولتی باید بصورت کاملاً هوشمند و برخط و بدون حضور افراد ارائه شود. این مساله باید تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ اجرائی شود. در این بند آمده است: ج - بمنظور ارتقای راندمان و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود بوسیله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرآیندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات منتخب خودرا تا پایان دیماه ۱۴۰۲ بصورت هوشمند به شکلی ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت بصورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون گرفتن هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی صورت گیرد. ۱. دستگاه های اجرائی مذکور موظفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها به انجام می رسد را بصورت برخط و آنی بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرآیندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف مدت دوماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و اسخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اختصاص ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای به امنیت سایبری دستگاه های اجرایی در بند «ز» موضوع امنیت سایبری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح گردیده است و برمبنای آن دستگاه های اجرائی موظف می باشند که تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای خودرا به امنیت شبکه و پیش گیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند. در بند «ز» تبصره ۷ آمده است: ز- تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکت های دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، موظفند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای (به اسثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا تملک دارایی های سرمایه ای خودرا بمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند. مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه های دستگاه های اجرائی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی بوده و نظارت و صدور تاییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است. بخشنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دوماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک با منابع حاصل از افزایش تعرفه واردات گوشیهای گران قیمت در بند ط تبصره ۷ بودجه نیز مقرر شده است که حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف پشتیبانی از گسترش زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود. در بند «ط» تبصره ۷ آمده است: ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین می شود، واردات گوشی در سایر رویه ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف پشتیبانی از گسترش زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها بوسیله مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد. پیش بینی درآمد ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیاردریالی در افزایش تعرفه واردات در بخش مالیات واردات لایحه بودجه در جدول شماره ۵ درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۲ برای موضوع حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل تولید شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیاردریال درآمد در نظر گرفته شده است.
جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) شماره طبقه بندی کد دستگاه عنوان دستگاه موضوع مصوب ۱۴۰۲/ هزینه ای مصوب ۱۴۰۲/ تملک دارایی های سرمایه ای ۷۳۰۰۰۰-۸۱ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه و تکمیل زیرساختهای امنیت و صیانت اجتماعی و فرهنگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵۹۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۳، ۹۷۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۷۶ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد، تامین و گسترش زیرساخت های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و پشتیبانی از تولیدات بومی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲، ۲۵۶، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷، ۳۷۴، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۷۹ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه و تکمیل زیرساختها و خدمات دولت هوشمند ۱، ۴۰۳، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷، ۲۴۱، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۱۱۴ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز دستگاه های اجرائی (سازمان فناوری اطلاعات) ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۷۷ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۵۹۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷، ۹۴۱، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) این بودجه بصورت جداگانه در جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ درج شده است.

1401/11/01
12:11:39
0.0 / 5
71
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سئوی سایت با بک لینک دائمی ارزان
linkbegir.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لینك بگیر محفوظ است

لینك بگیر

بک لینک ارزان و رپورتاژ آگهی