دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی:

قیمت پایین انرژی باعث ركود استارتاپ های این حوزه است

قیمت پایین انرژی باعث ركود استارتاپ های این حوزه است لینك بگیر: تهران- دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معتقد است: پایین بودن قیمت انرژی در كشور تلفات در این بخش را افزایش داده است و اگر قیمت انرژی به صورت واقعی اصلاح نشود، ورود كسب و كارهای نو (استارتاپ ها) برای بهینه سازی مصرف خانگی بی معنا خواهد بود.


مهندس سیروس وطنخواه مقدم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با اشاره به شرایط و تفاوت كسب و كارهای نو در حوزه انرژی با سایر بخش ها تصریح كرد: هرچند كسب و كارهای حوزه انرژی متاثر از فضای عمومی كسب و كار در كشور می باشند اما برخی پارامترهای خاص این كسب و كارها در تولید و بقای آنها نقش بسیار تعیین كننده ای دارد.
وی اظهاركرد: اقتصاد انرژی در كشورمان اصولا از یك فضای كاملا دولتی و حاكمیتی برخوردار و عموما بازیگر اساسی این اقتصاد و بازار آن هم دولتی و در اختیار دستگاه ها است.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درعین حال اظهار داشت: البته در تعدادی از حوزه های مربوط به انرژی كه از بازار كوچكی برخوردار می باشند، بازار غیردولتی است اما حوزه هایی كه بازار بزرگ دارند، بخش قابل توجهی از آن در اختیار دولت می باشد.
وی با اشاره به وضعیت و شرایط منحصر به فرد اقتصاد انرژی در ایران، خاطرنشان كرد: قیمت گذاری در این حوزه بر مبنای خصوصیت خاصی تعیین و همه این خصوصیت ها سبب می گردد كه تولید و توسعه شركت های جدید و كارآفرین در این حوزه با مسائل خاص خود مواجه باشد.
وطنخواه اضافه كرد: البته این مورد كاملا روشن است اما بدان مفهوم نیست كه فضا و بازار برای رشد كارآفرینی در كسب و كارهای نوین در حوزه انرزی به صورت كامل بسته باشد.
وی با اشاره به این كه در بحث مصرف انرژی، آمارها نشان داده است كه حدود 20 درصد تلفات انرژی در كشورمان در بخش خانگی اتفاق می افتد و این حوزه ارتباطی با حوزه دولت ندارد اظهار داشت: این سهم در سبد انرژی و مصرف كشورمان بسیار قابل تامل است.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه، عواملی همچون نحوه زندگی عامه مردم، الگوی مصرف و نحوه استفاده آنها از انرژی را در كنار برخی دیگر از فاكتورها همچون قیمت پایین انرژی در كشور در بروز این حجم تلفات انرژی اثرگذار دانست.
وی اظهار داشت: اگر بتوان اثرگذاری مناسبی در جلوگیری از این میزان تلفات انرژی در كشور داشته باشیم و حتی درصدی از این میزان تلفات انرژی را كاهش دهیم، سالانه رقم قابل توجهی خواهد شد.
وطنخواه با تاكید بر این كه خیلی از كسب و كارهای جدید و استارتاپی می توانند در بهبود این شرایط یعنی در جهت بهبود مصرف در حوزه های خانگی شكل نو به مردم كمك كنند، اضافه كرد: تعداد قابل توجهی از شركت ها می توانند در این بخش آغاز به كار كنند و خدمات عرضه كنند و نیازهای بخش خانگی را مرتفع كنند.
وی ادامه داد: این امر می تواند با استفاده از ابزارهای جدید فناوری و هوشمند كردن ابزار مورد استفاده در حوزه انرژی و برخی دیگر از راهكارهای كه امروز در دنیا شاهد آن هستیم، اتفاق بیافتد و البته در داخل كشور هم پتانسیل ها و توانایی هایی در زمینه اصلاح مصرف انرژی بوجود آمده است كه می تواند این وضعیت را بهبود دهد.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به دلائل عدم ورود جدی استارتاپ ها و شركت های شتاب دهنده به حوزه انرژی اظهار داشت: به صورت حتم بحث قیمت انرژی در این بین نقش بسیار زیادی دارد به صورتی كه این خود عامل بسیار مهمی در توجه هرچه بیشتر به بحث صرفه جویی در بخش انرژی است.
وطنخواه بحث ارزان بودن قیمت انرژی در كشورمان را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: مادامی كه قیمت انرژی در كشورمان به صورت واقعی اصلاح نشود صرفه جویی در این بخش بی معنا خواهد بود.
وی با اشاره به این كه افزایش قیمت انرژی در كشورمان در اصل یك تصمیم راهبردی به حساب می آید، اظهار داشت: واقعی كردن قیمت انرژی ضمن بهینه سازی و افزایش بهره وری در حوزه انرژی، انگیز كافی برای ورود به این بخش به شركت های شتاب دهنده و استارتاپی می بخشد و تولید استارتاپ ها را توجیه پذیر می كند.
وطنخواه یكی دیگر از عوامل وارد نشدن استارتاپ ها و شركت های شتابدهنده به بخش های انرژی را ساختار سنتی این بخش ها دانست و اظهار داشت: متاسفانه سازمان و شركت ها انرژی در كشورمان هنوز مطابق عادات گذشته و با سبك و سیاق پیشین همچون انعقاد قرارداد با پیمانكاران امور خویش را پیش می برند و خیلی با فضا و فرهنگ كسب و كارهای جدید آشنا نشده اند.
وی تصریح كرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چند ماه