به بهانه روز ۱۷ مهر مصادف با روز جهانی نانو ؛

۴۵ كشور دنیا متقاضی دریافت محصولات نانویی ایران، خیز كشور برای صادرات یك میلیاردی

۴۵ كشور دنیا متقاضی دریافت محصولات نانویی ایران، خیز كشور برای صادرات یك میلیاردی لینك بگیر: ستاد توسعه فناوری نانو بعد از 16 سال فعالیت در حوزه های ترویج، توسعه و پشتیبانی از شركت های صنعتی و فناور در این زمینه، توانست تولید 610 محصول نانویی، صادرات به 45 كشور دنیا، رسوخ آن به 15 صنعت و ایجاد بازار 1400 میلیارد تومانی را در كارنامه خود به ثبت برساند.


به گزارش لینك بگیر به نقل از ایسنا، یك نانومتر (nm) یك میلیاردیم متر و سوژه اصلی آن مهار مواد در ابعاد كمتر از یك میكرومتر حدود یك تا ۱۰۰ نانومتر است. دانشمندان با استفاده از این مواد در تلاش هستند دستگاه ها و ابزارهایی بسازند كه از قابلیت های اعجاب انگیز و غیر متعارفی برخوردار باشند. متخصصان نانو می كوشند با كار بر روی چگونگی حركت اتم ها و نوع قرار گرفتن آنها در كنار یكدیگر و نیز با تغییرات خاص به تركیبات مقاوم تری از مواد دست یابند و كیفیت مواد تولیدی را بهبود بخشیده و درنهایت تولید مواد مختلف را اقتصادی تر كنند.
برمبنای تعریف استاندارد بین المللی ۲۰۱۵: ۱۸۱۱۰ TS-ISO و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۹۸، محصول فناوری نانو محصولی است كه كاركرد ویژه آن مبتنی بر فناوری نانو بوده یا با فناوری نانو بهبود یافته باشد. با این رویكرد، واحد ارزیابی محصولات ستاد توسعه فناوری نانو به محصولاتی كه الزامات فنی زیر را لحاظ كنند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می شود:
از فناوری نانو و دانسته های علمی نانومقیاس (یك تا ۱۰۰ نانومتر) استفاده شده باشد
پروسه تولید محصول مهندسی و تكرارپذیر باشد
كاركرد یا خاصیت محصول با فناوری نانو بهبود یافته باشد
با چنین نگاهی در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۲۰ درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری نانوی ستاد توسعه فناوری نانو ارجاع شد كه از این درخواست ها، ۴۴ مورد جهت تكمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبكه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد ۲۳۹ محصول به سبب ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش شده و به مرحله بعد راه یافتند. همین طور تعداد ۳۷ مورد از محصولات هم به سبب عدم ارائه حداقل مستندات فنی در خصوص اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شركت مورد پذیرش قرار نگرفتند.
از میان محصولات پذیرش شده در سال ۱۳۹۷، بعد از بازدید و نمونه برداری از خط تولید، انجام آزمون های مقیاس و كارایی و بررسی نتایج در واحد، تعداد ۷۷ محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و ۵۱ محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند.تعداد درخواست های بررسی شده در سال ۹۷
در سال ۹۷، مجموعاً ۷۶۷ خدمت به ارزش بیشتر از ۲۲ میلیارد ریال بوسیله كارگزاران و مشاوران مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و ستاد نانو به شركت های فناوری نانو ارائه شده است. در سال قبل در مجموع ۱۵۳ واحد فناور نانویی در مراكز رشد واحدهای علمی و فناوری كشور مستقر شدند كه خدماتی از طرف ستاد نانو به آنها ارائه شده است. مجموع درآمد آزمایشگاه های عضو شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال بوده كه در مقایسه با سال قبل، ۱۲ درصد رشد داشته است. در همین مدت، نزدیك ۵۹۰ هزار خدمت آزمایشگاهی (طی۱۷۰ هزار مورد مراجعه به آزمایشگاه ها) توسط این مراكز به مشتریان ارائه شده كه رشد ۱۶ درصدی را نسبت به سال قبل نشان داده است.
تولید علم نانو در ایران
طبق گزارش های عملكرد ستاد فناوری نانو در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۰ هزار و ۱۳۸ مقاله در رابطه با فناوری نانو توسط محققان ایرانی در وب آف ساینس (WoS) نمایه شده است كه ایران با این سهم از انتشارات نانو، در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت. همین طور ایران از لحاظ سرانه مقاله نانو به جمعیت، در رتبه پانزدهم و از لحاظ تعداد مقاله به ازای مقدار GDP برمبنای نرخ برابری قدرت پول (PPP) در رتبه اول دنیا است. برمبنای آمارهای موجود رتبه چهارم ایران در انتشار مقالات علمی در نانو حفظ شده است.
حجم بازار محصولات نانو ساخت ایران در سال ۹۶ رقم ۱۳، ۹۱۶ میلیارد ریال بوده است كه از این رقم، ۲، ۴۹۴ میلیارد ریال ( ۱۸ درصد) مربوط به صادرات این محصولات