در ستاد استهلال چه می گذرد؟

در ستاد استهلال چه می گذرد؟ لینك بگیر: هر ساله اول و آخر ماه مبارك رمضان به جهت رؤیت هلال ماه، در ایران غوغا برپا می شود. هر كسی در فضای مجازی عكسی منتشر و ادعا می كند هلال ماه را دیده است. بعضاً هم شنیده می شود كه اعلام رؤیت هلال بیشتر سیاسی است تا فقهی. از طرفی برخی دیگر می گویند نوع اعلام رؤیت هلال صرفاً به سبب مسائل فقهی است و هیچ ارتباطی با سیاست و اختلاف نظرها با كشورهای اسلامی دیگر ندارد.به گزارش لینك بگیر به نقل از ایسنا، «مردمسالاری آنلاین» در ادامه نوشت: نوك این حملات و انتقادات بیشتر به سمت ستاد استهلال است؛ یعنی دستگاهی كه حجت الاسلام و المسلمین علیرضا موحدنژاد ریاست كمیته علمی آنرا بر عهده دارد.

در گفتگو با رئیس كمیته علمی ستاد استهلال تك تك شبهات موجود را مطرح كردیم. از دیدن ماه با تراز تا بودجه سالانه ستاد و همینطور دلیل اختلاف زمانی رؤیت هلال ماه در ایران با سایر كشورها. از سخنان موحدنژاد چنین استنتاج می شد كه این اختلاف نظرها صرفاً محدود به مردم نیست بلكه ریشه اساسی این مواضع به نگاه متفاوت فقها همچون در مورد ملاك رؤیت باز می گردد. پرداختن به بودجه سالیانه ستاد استهلال، تعداد كارمندان این ستاد، میزان فعالیت سالانه ستاد و همینطور واقعیت جریان حاج آقایی كه با تراز به آسمان نگاه می كند، از مباحث جذاب این گفتگو است:

اخیراً در مورد رؤیت هلال ماه رمضان شبهاتی مطرح گردیده است. بعضی می گویند در ایران سهواً یا حتی عمداً یك روز دیرتر رؤیت هلال ماه رمضان اعلام شده است. حتی این شبهه وجود دارد كه به جهت متقارن نشدن عید فطر با ۱۵ خرداد، رؤیت هلال ماه عمداً با یك روز تأخیر اعلام شده است. نظر شما چیست؟

در كلام اول این سخن را عرض كنم كه عید اساساً همان زمانی است كه در تقویم قید شده است؛ چون كه هلال ماه شوال، هلالی نیست كه مورد بحث و اختلاف نظر میان كارشناسان باشد. ازاین رو عید فطر در همان روز چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد خواهد بود. در این خصوص تردیدی نیست. بنابراین شبهاتی از این قبیل هیچ معنا و مفهومی ندارند. رؤیت هلال ماه شوال آسان است. نظر همه كارشناسان رؤیت هلال، این است كه این هلال در غروب روز سه شنبه ۱۴ خرداد به راحتی دیده خواهد شد. بنابراین اساساً عید فطر هم مطابق با ۱۵ خرداد خواهد بود.

از طرفی گروه های آموزش دیده و مجهز به تجهیزات رصدی مانند دوربین های دوچشمی و تلسكوپ كه با ستاد استهلال در ارتباط بودند، نتوانستند در روز یكشنبه هلال را رؤیت كنند. مجموعاً هوا هم در كل كشور مساعد نبود. هوا یا ابری بود یا غبارآلود. البته در چند منطقه كوچك هم كه هوا صاف بود و جو مشكلی نداشت، نیروهای زبده ما حضور نداشتند. با همه این اوصاف ما حتی یك گزارش در مورد رؤیت هلال دریافت نكردیم. بلا شك اگر گزارشی دریافت می شد ضمن بررسی به مردم اعلام می شد.

اما بعضی از مردم ضمن انتشار مستنداتی اعلام نموده اند كه توانسته اند هلال را مشاهده كنند. در سمت چابهار ظاهراً هلال ماه رمضان به وضوح رؤیت شده است.

ببینید؛ ما از گروه هایی كه هلال را می بینند سوال می نماییم. از اینكه دهانه هلال به كدام سمت بوده و زمینه آسمان چه رنگی داشته و مواردی از این قبیل سوال می شود تا با مقایسه جواب های افرادی كه در كنار هم هلال را دیده اند مشخص شود كه واقعاً هلال را دیده اند یا گرفتار توهم و تخیل شده اند. فراموش نكنیم كسی كه مدام در آسمان دنبال هلال باشد، مشخصاً به صورت ناخواسته شكل هلال را پیش روی خود خواهد دید؛ هر چند كه این هلال فقط یك خیال است نه واقعیت. حتی بعضی از افراد با تجربه هم می گویند گاه گرفتار این توهم شده اند.

اما افراد مدعی، عكس این هلال را منتشر نموده اند.

باید بررسی شود. صرفاً به یك عكس نمی توان استناد كرد. اینكه صاحب عكس چه كسی بوده و در كجا و در چه زمان این عكس را تهیه كرده، مهم می باشد. بعضاً اتفاق افتاده از دو نفری كه مدعی دیدن هلال بوده اند، سوالاتی در مورد خصوصیت های هلالِ رؤیت شده پرسیده ایم. هر كدام یك خصوصیت را برای هلال مورد ادعا مطرح كرده اند. آنچنانكه سخنان این دو فرد كه از قضا كنار هم بوده اند، متناقض بوده است. چنین گزارش هایی قابل قبول نیست. استناد به این عكس هم اینگونه است كه پایه های استناد به آن باید محكم و غیر قابل مناقشه باشد.

موضوع دیگر هلال شب اول رمضان است كه به هلال شب اول شباهت كمی داشت. آنچنانكه به قول مردم بیشتر به هلال شب دوم شب